Narzędzia powiązane z Pcounter'em

DLL rozszerzający PPopup o obsługę POP
Autoryzuje użytkowników z serwera pocztowego POP. Jest to przydatna funkcja w przypadku, gdy konta użytkowników znajdują się na serwerze Unix'owym lub Linux'owym.
PPopupPOP.zip
DLL rozszerzający Pcounter'a dla NT o współpracę z Serwerem Danych NDS
Czyta i zapisuje stany kont użytkowników w NDS'ie zamiast w bazach domeny Pcounter'a dla NT.

NDSAcct.zip

Program do automatycznej aktualizacji bazy danych kodów klientów
Odpowiednik z linii komend możliwości importu aplikacji PAdmin.

PIMPORT.EXE

DLL rozszerzający Pcounter'a dla NT o obsługę LDAP
Odpowiada za autoryzuje użytkowników z serwera LDAP przez aplikacje PPopup oraz klienta sieciowego. Użytkownicy z LDAP mogą posiadać stany kont przechowywane w bazie PrinterPopupUsers. Administrator Pcounter'a może być użyty jako przeglądarka LDAP do administracji użytkownikami. Konta użytkowników istniejące na serwerze LDAP nie muszą być tworzone w Pcounterze. Wymaga wersji 2.10f lub wyższej.

pcounterLDAP.zip


Oprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.

 
  Kontakt: biuro@datacard.pl