Podręczniki instalacji oprogramowania

 

   Podręcznik instalacji Pcounter dla Windows
   Podręcznik instalacji Pcounter dla Netware
   Podręcznik konfiguracji Pcounter dla Windows and Netware
   Podręcznik instalacji Pcounter Windows dla Mac
   Podręcznik instalacji Pcounter Windows dla MacOprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.


 
  Kontakt: biuro@datacard.pl