PaperCut MF

Dlaczego PaperCut MF?


Niezależnie od tego, czy chodzi o odzyskiwanie kosztów drukowania, kontrolę kopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych, drukowanie w oparciu o reguły czy po prostu śledzenie wydruków, PaperCut oferuje funkcjonalność odpowiednią na każdą potrzebę.


PaperCut to skalowalne, działające w sieci oprogramowanie do zarządzania wydrukami, które pozwala w szybki i przystępny sposób rozliczać wydruki.


PaperCut to rozwiązanie prawdziwie wieloplatformowe i zdolne do pracy w mieszanym środowisku – równoczesna praca na serwerach Windows, Linux, Mac OS X i Novell OES.
System pozwala na szczegółową lokalizacje miejsc powstawania kosztów, przypisanie ich do pracowników, grup, klientów i projektów.


PaperCut pozwala wprowadzić politykę drukowania w celu ograniczenia i optymalizacji
kosztów, zarządzać prawami dostępu oraz tworzyć raporty z wykorzystania zasobów
drukujących.


PaperCut jest neutralny względem producentów i może współpracować z większością urządzeń dostępnych na rynku.

W przypadku nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych (Ricoh, Konica-Minolta, Xerox, Sharp, Kyocera, Lexmark, HP, Toshiba, Brother, Dell, OKI, Samsung) , dostępne są dedykowane terminale programowe  PaperCut embedded, pozwalające na elegancką integrację PaperCut z urządzeniem.

Dzięki temu urządzenie jest w pełni zintegrowane z  PaperCut, a obsługa odbywa się z poziomu panelu urządzenia,bez potrzeby użycia zewnętrznych terminali sprzętowych.


PaperCut posiada w standarcie szereg funkcji, które mogą być płatne w innych rozwiązaniach:
•  Monitorowanie drukarek lokalnych
•  Drukowanie webowe, bez instalacji sterownika (Web Print)
•  Integracja z zewnętrznymi bazami danych
•  Praca na klastrach
•  Praca na wielu serwerach wydruku
•  Praca w wielu lokalizacjach
•  Mobilne zwalnianie wydruku Mobile Release, np. za pomocą smartfona
•  Archiwizacja i możliwość podglądu wszystkich wydruków
•  drukowanie z urządzeń iOS (iPad, iPhone) iPad printing
Funkcjonalność PaperCut można rozszerzyć poprzez dodanie dodatkowych modułów:
•  moduł płatności elektronicznych PaperCut Payment Gateway (np. Paypal)
PaperCut jest stworzony z myślą o łatwej obsłudze. Wszystkiefunkcje dostępne są w jednym miejscu, zarządzanie odbywa się przez przeglądarkę WWW.

Dla Kogo:


PaperCut kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, zarówno komercyjnych (firmy, korporacje, kancelarie, biura projektowe, urzędy i  organizacje rządowe) jak i edukacyjnych
(szkoły, uczelnie, biblioteki publiczne).

Jakie Korzyści:


Oszczędności – dokładne rozliczanie kosztów wydruków
•  rejestruje wszystkie informacje o wykonanych wydrukach (właściciel, liczba stron, nazwa  dokumentu, rozmiar pliku, format pliku, dupleks, kolor/mono, czas wydruku drukarka, format papieru, stacja drukująca) i przypisuje do nich koszty, zgodnie z ustawieniami.
•  koszty wydruków definiowane są niezależnie dla każdej z drukarek, z podziałem na format papieru, tryb kolor/mono oraz z możliwością zniżki w przypadku użycia dupleksu.
•  Koszty wydruków można obliczać z pola powierzchni lub bieżącej długości papieru (plotery, CAD)
•  koszty kopii definiowane są niezależnie dla każdegourządzenia MFD, z podziałem na format papieru, tryb kolor/mono oraz z możliwością zniżki w przypadku użycia dupleksu.
•  stawki za skany i faksy na urządzeniach MFD są stałe, przypisane do danego urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowej zniżki dlawiększej ilości stron.
•  pozwala wprowadzić politykę druku, w oparciu o reguły(skrypty). Ponad 50 wbudowanych skryptów, oraz możliwość tworzenia własnych. Przykładowo skrypty dotyczą:
-  liczby stron i kopii
-  kolor/mono
-  dupleksu
-  kosztu zadania
-  nazwy dokumentu zgodnie z predefiniowanym schematem
-  formatu papieru (zapobieganie częstym zacięciom)
•  Operacje wykonane na wydrukach przez aktywne skrypty, mogą dawać różne efekty:
-  Usuwanie z kolejki
-  Automatyczna konwersja na skalę szarości (mono)
-  Automatyczna konwersja na dupleks
-  Wstrzymywanie
-  Przesuwanie na koniec kolejki (np. duże wydruki)
-  Przesuwanie do innej drukarki (np. tańszej/wydajniejszej)
-  Drukowanie o innej porze (np. w czasie niskiego obciążenia)
-  Mogą nie obciążać użytkownika (koszt zerowy)
-  Dodatkowe zniżki za drukowanie w określonych porach
-  Dodatkowe zniżki dla wybranych grup użytkowników
-  Nagrody np. dla użytkowników drukujących tylko w dupleksie przez 10 dni
-  Możliwość dodania komentarza do wydruku
-  Możliwość klasyfikacji poufnej (przydatne do raportowania)
-  A także inne, zgodnie z pomysłem klienta
•  Interakcja oraz zwiększenie świadomości użytkownika, dzięki aplikacji  PaperCut Client
Użytkownik może być informowany o koszcie wydruków,oraz o operacjach związanych z
polityką druku. Na podstawie przekazanej informacji, użytkownik może kontynuować lub
anulować  wydruk.
Użytkownik jest również powiadomiony, gdy jego wydruk zostanie przekierowany na
inną drukarkę (zgodnie z polityką druku)
•  Użytkownicy mogą mięć przyznany limit kwotowy na wydruki, z okresowym
odnawianiem. Po przekroczeniu limitu, dalsze drukowanie może być blokowane.
Zwiększone bezpieczeństwo
•  wydruk bezpieczny (zwalnianie wydruku przy drukarcelub urządzeniu MFD, za pomocą karty zbliżeniowej, przez panel dotykowy, lub za pomocą smartfona – Mobile Release)
•  autoryzowany dostęp do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zarządzanie uprawnieniami do przypisywania kosztów, nadawane dla użytkowników/grup
•  nadawanie uprawnień dostępu do wybranych drukarek, do druku w kolorze
•  archiwizacja wydruków – teraz naprawdę wiesz, co zostało wydrukowane
Zarządzanie dostępem do urządzeń wielofunkcyjnych
•  nadawanie uprawnień do wydruku kolor/mono, zwalniania wydruków, skanowania i faksowania
Wzrost elastyczności i produktywności – większa wydajność pracy
•  wydruk podążający - zwalnianie wydruku przy dowolnej - np. najbliższej - drukarce (z czytnikiem Fast Release) lub urządzeniu wielofunkcyjnym
•  możliwość odbioru większej ilości wydruków za jednym razem, w dogodnym czasie.
•  koniec z nieograniczonym kopiowaniem i skanowaniem  na urządzeniach wielofunkcyjnych
Ograniczenie ilości odpadów
•  nieodebrane wydruki nie będą drukowane i po określonym czasie mogą być automatycznie usuwane z kolejki.
•  na urządzeniach wielofunkcyjnych, po autoryzacji, użytkownicy mogą samodzielnie wybrać zadania do wydruku, jak również anulować wybrane prace.
•  oszczędność czasu i pieniędzy oraz zmniejszona emisja dwutlenku węgla.
Rozliczanie kosztów, przypisywanie kosztów do MPK, fakturowanie klienta
•  przypisywanie kosztów do departamentów, wydziałów, grup, projektów.
•  przypisywanie kosztów do klienta/sprawy (np. w celufakturowania).
•  dostępne dwa poziomy, nadrzędny i podrzędny (np. biurowe-faktury, biurowe-oferty, serwis)
•  Przypisywanie kosztów może odbywać się automatycznie, zgodnie z predefiniowanymi ustawieniami per użytkownik/grupa, lub użytkownicy  przypisują koszt korzystając z aplikacji PaperCut Client, która umożliwia alokację kosztu per zadanie wydruku.
Raportowanie
•  szczegółowe raporty użycia z podziałem na użytkowników, grupy, drukarki, MPK, formaty. Raporty przeprowadzonych transakcji. Raporty predefiniowane, oraz własne.
Raportowanie za wybrany okres; podgląd z poziomu aplikacji, eksport do HTML, PDF, CSV.
•  Automatyczne wysyłanie raportów na email.
Kompatybilny i wszechstronny
•  PaperCut MF instalowany jest na serwerze wydruku.
•  serwery wydruku mogą pracować pod kontrolą Windows  (2000-2008R2), Linux (wszystkie współczesne dystrybucje 32 lub 64 bit), Mac OS X, lub Novell OES Linux (OES2 lub OES 11).
•  obsługa klastrów bez dodatkowych opłat licencyjnych
•  rejestrowanie wydruków z Windows, Mac, Linux, Unix.
•  zliczanie wydruków na większości drukarek dostępnych na rynku (laserowe, atramentowe, plotery oraz urządzenia wielofunkcyjne), sieciowych oraz podłączanych lokalnie:
PCL, PCL6, HPGL, PostScript, PCL-GUI, XPS, Ricoh RPCS, Epson ESC, QPDL i różne drukarki GDI oraz języki druku, które nawet nie mają swojej nazwy
•  dodatkowo, rejestrowanie kopii, skanów i faksów z urządzeń wielofunkcyjnych.
•  równoczesna obsługa urządzeń wielu producentów (zarówno drukarki, jak i urządzenia wielofunkcyjne)
•  udostępnianie drukowania dla użytkowników, z ich własnych urządzeń, bez instalacji sterownika (wydruk sieciowy Web Print)
•  zwalnianie wydruków kartą zbliżeniową przy dowolnejdrukarce (Fast Release) lub smartfonem (PaperCut Mobile Release) lub przy urządzeniu wielofunkcyjnym.
•  integracja z Active Directory oraz innymi bazami, jak:
-  Apple OpenDirectory
-  eDirectory
-  LDAP
-  NIS, PAM, Samba i inne
•  możliwość integracji z zewnętrznymi bazami danych:
-  Wewnętrzna baza PaperCut, zalecana dla <5,000 użytkowników.
-  Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2008R2/2012 (32lub 64 bit)
-  Microsoft SQL Express 2005/2008/2012 (darmowa od Microsoft)
-  PostgreSQL 7.1 lub wyższe
-  MySQL 5.0 lub wyższe
-  Oracle 9.2 lub wyższe
•  Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do funkcji  PaperCut MF(np. administrator globalny, administrator drukarek, operator raportów, operator urządzeń MFD)
Wydruk webowy/internetowy
•  wysyłanie i zwalnianie wydruków przez interfejs webowy (udostępniany w internecie/ lokalnie) (PaperCut Web Print)
•  obsługiwane formaty: PDF(standard) i dodatkowo MS Office (wymagana licencja MS Office 2007/2010)
•  możliwość samodzielnej rejestracji użytkownika


Odzyskiwanie kosztów i świadczenie odpłatnych usług
•  udostępnianie odpłatnego drukowania dla użytkowników
•  samoobsługowe systemy płatności/doładowania konta użytkownika (automaty na gotówkę, płatności elektroniczne, np. PayPal(Payment Gateway), płatność u obsługi
PaperCut Web Cashier)
•  Integracja z systemem płatności na uczelni (np. za czesne) (Payment Gateway)
•  Bezpłatny generator kart/voucher z kodem (Prepaid), pozwalającym doładowywać konta.
Całkowicie darmowe rozwiązanie odzyskiwania kosztów - z myślą o środowiskach akademickich i bibliotekach.


Archiwizacja i podgląd wydruku
•  PaperCut pozwala archiwizować wszystkie wydruki. Archiwizacja może być częściowa:
-  wybrane drukarki
-  wybrani użytkownicy
•  Zarchiwizowane wydruki, mogą być podglądane z poziomu interfejsu webowego, przez uprawnionych użytkowników. Funkcja podglądu wymaga instalacji dodatkowego komponentu (open-source).


Przejrzyste licencjonowanie
•  elastyczna licencja nieograniczona czasowo, jednorazowa opłata
•  maintenance jest opcjonalny i nie wymagany do działania systemu
•  licencja na użytkownika: koszt licencji nie zależy od liczby serwerów, lokalizacji lub
drukarek
•  możliwość przyszłej rozbudowy o dodatkową funkcjonalność (koszt dodatkowych
modułów)
•  brak opłat za konfigurację z klastrami


 
  Kontakt: biuro@datacard.pl