System Gespage

Sprzedaż i zarządzanie wydrukami w sieci z printserwerem

Gespage

Kompatybilny z drukarkami sieciowymi PCL5, PCL6, Postscript, kompatybilny z sieciami Microsoft

Serwer wydruków Gespage spełnia wszystkie wymagania stawiane sprzedaży kopii i wydruków w sieciach:
- firmowych
- szkolnych, uniwersyteckich
- bibliotecznych

Instalacja jest prostsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze wydruków, bez instalacji na istniejących serwerach (Istnieje również możliwość instalacji na serwerze wydruku Windows).

Kompatybilny z czytnikami kart magnetycznych Cartadis.

Do zarządzania kopiami konieczny jest terminal Copicode-IP lub cPad zainstalowany przy maszynie wielofunkcyjnej.

Gespage dla firm zarządzających kosztami

Gespage zajmuje się zliczaniem kopii i wydruków. W swojej bazie danych SQL przechowuje następujące główne informacje o wydrukach:
- nazwę użytkownika (NT login)
- nazwę komputera
- ilość stron
- koszt
- date i czas
- nazwę klienta lub projektu związaną z wydrukiem
- kod billingowy (projektu) może być związany z każdym wydrukiem/kopią

Zarządzanie serwerem Gespage odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na:
- tworzenie kolejek drukowania
- ustalanie cen za wydruki
- tworzenie użytkowników i grupowanie ich w departamenty
- wykonywanie zapytań na bazie danych

Opcjonalne okienko podczas wydruku prosi o związanie go z klientem lub projektem.

Główne dane dla konfiguracji w firmie

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na związanie celu wydruku z wydrukiem
- wydruki chronione hasłem
- interfejs ODBC pozwala na integrację danych z innymi narzędziami, np. Excel
- świadomość liczby wykonywanych wydruków pozwala na redukcję kosztów
- instalacja jest łatwiejsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze

Gespage dla szkół lub uniwersytetów

Gespage obsługuje konta do drukowania. Poprzez interfejs www osoba zarządzająca systemem tworzy je i nadaje im limity. Konta wewnątrz Gespage mogą ale nie muszą być takie same jak loginy NT
- kiedy kredyt zostanie wyczerpany drukowanie jest blokowane
- okienko informacyjne (opcjonalne) pojawia się w momencie wydruku i informuje użytkownika o dostępnym kredycie
- każda drukarka może mieć ustalony inny koszt za stronę
- wydruki mogą być chronione hasłem, dodatkowy komputer PC jest wymagany wtedy do zwalniania tych dokumentów

Główne dane dla konfiguracji w szkole lub uniwersytecie

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na prezentację aktualnego stanu konta
- wydruki chronione hasłem
- możliwość pozyskania danych o kontach i hasłach z pliku Excel
- instalacja jest łatwiejsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze
- studenci mogą być identyfikowani przy kopiarkach terminalem Copicode-IP lub cPad

Gespage dla bibliotek

Gespage obsługuje płatności za wydruki przy użyciu kart debetowych Cartadis. Odpowiada tym samym na zapotrzebowanie aby użytkownicy bibliotek mogli płacić nie tylko za kopie ale równiez za wydruki wykorzystując tę samą kartę.

Główne dane dla konfiguracji w bibliotece

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na spersonalizowanie wydruku, aby był rozpoznawalny w kolejce
- wydruki chronione hasłem
- opłata za wydruki pobierana jest z karty przy użyciu czytnika Cartadis TCRS
- czytnik podłączony jest do stacji opłacania wydruków pracującej pod Windows

 
Sprzedaż i zarządzanie wydrukami w sieci z printserwerem

Gespage

Kompatybilny z drukarkami sieciowymi PCL5, PCL6, Postscript, kompatybilny z sieciami Microsoft

Serwer wydruków Gespage spełnia wszystkie wymagania stawiane sprzedaży kopii i wydruków w sieciach:
- firmowych
- szkolnych, uniwersyteckich
- bibliotecznych

Instalacja jest prostsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze wydruków, bez instalacji na istniejących serwerach.

Kompatybilny z czytnikami kart magnetycznych Cartadis.

Do zarządzania kopiami konieczny jest terminal Copicode-IP zainstalowany przy maszynie wielofunkcyjnej.

Gespage dla firm zarządzających kosztami

Gespage zajmuje się zliczaniem kopii i wydruków. W swojej bazie danych SQL przechowuje następujące główne informacje o wydrukach:
- nazwę użytkownika (NT login)
- nazwę komputera
- ilość stron
- koszt
- date i czas
- nazwę klienta lub projektu związaną z wydrukiem
- kod billingowy (projektu) może być związany z każdym wydrukiem/kopią

Zarządzanie serwerem Gespage odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na:
- tworzenie kolejek drukowania
- ustalanie cen za wydruki
- tworzenie użytkowników i grupowanie ich w departamenty
- wykonywanie zapytań na bazie danych

Opcjonalne okienko podczas wydruku prosi o związanie go z klientem lub projektem.

Główne dane dla konfiguracji w firmie

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na związanie celu wydruku z wydrukiem
- wydruki chronione hasłem
- interfejs ODBC pozwala na integrację danych z innymi narzędziami, np. Excel
- świadomość liczby wykonywanych wydruków pozwala na redukcję kosztów
- instalacja jest łatwiejsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze

Gespage dla szkół lub uniwersytetów

Gespage obsługuje konta do drukowania. Poprzez interfejs www osoba zarządzająca systemem tworzy je i nadaje im limity. Konta wewnątrz Gespage mogą ale nie muszą być takie same jak loginy NT
- kiedy kredyt zostanie wyczerpany drukowanie jest blokowane
- okienko informacyjne (opcjonalne) pojawia się w momencie wydruku i informuje użytkownika o dostępnym kredycie
- każda drukarka może mieć ustalony inny koszt za stronę
- wydruki mogą być chronione hasłem, dodatkowy komputer PC jest wymagany wtedy do zwalniania tych dokumentów

Główne dane dla konfiguracji w szkole lub uniwersytecie

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na prezentację aktualnego stanu konta
- wydruki chronione hasłem
- możliwość pozyskania danych o kontach i hasłach z pliku Excel
- instalacja jest łatwiejsza, gdyż odbywa się na oddzielnym serwerze
- studenci mogą być identyfikowani przy kopiarkach terminalem Copicode-IP

Gespage dla bibliotek

Gespage obsługuje płatności za wydruki przy użyciu kart debetowych Cartadis. Odpowiada tym samym na zapotrzebowanie aby użytkownicy bibliotek mogli płacić nie tylko za kopie ale równiez za wydruki wykorzystując tę samą kartę.

Główne dane dla konfiguracji w bibliotece

- Gespage jest kompatybilny z drukarkami PCL5, PCL6 oraz Postscript obsługującymi protokół TCP/IP LPR
- kompatybilny ze stacjami pracującymi pod Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
- opcjonalna instalacja na stacjach klienta pozwala na spersonalizowanie wydruku, aby był rozpoznawalny w kolejce
- wydruki chronione hasłem
- opłata za wydruki pobierana jest z karty przy użyciu czytnika Cartadis TCRS
- czytnik podłączony jest do stacji opłacania wydruków pracującej pod Windows
 

 
  Kontakt: biuro@datacard.pl